מדריכים

מדריכים

כותבי מדריכים אחרונים

http://www.mitranitum.com

שחר פיס -שף קונדיטור

אס אם דיזיין

רועי בן

מדריכים שונות שונות זיכרון דברים לקניית רכב
זיכרון דברים לקניית רכב PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י יעקב ישר   
שלישי, 02 יוני 2009 17:46

טופס "זיכרון דברים" שצריכים למלאות לפני קניית רכב, מוגש לפניכם בצורה ברורה, וניתן גם להדפסה.

זיכרון דברים

הקונה

שם ושם משפחה: ____________ ת.ז. ___________

כתובת._________________________________, טלפון: __________________

המוכר

שם ושם משפחה: ____________ ת.ז. ___________

כתובת._________________________________, טלפון: __________________

מוסכם בין הצדדים כדלקמן:


1. המוכר מצהיר ומתחייב להעביר לקונה רכב:

מסוג: ______________ , מדגם: ______________,

מספר רישוי: ______________ , שנת ייצור: _________________

2. המוכר מצהיר כי הינו בעליו החוקי של הרכב הרשום.

3. המוכר מצהיר ומתחייב כי הרכב נקי מכל חוב, שיעבוד , עיקול ו\או קנס , או זכות של צד שלישי ובמצב זה יועבר לקונה.
במידה ויתברר כי על הרכב רובצים חובות, עיכובים או הגבלה אחרת, מתחייב המוכר לסלקו או לגרום למחיקתו מיד.

4. המוכר הנ"ל מצהיר כי הרכב הינו בבעלות פרטית וכן כל הבעלים הקודמים של רכב זה היו בבעלות פרטית, ולא בבעלות לשעבר של חברה כלשהי.

5. במידה ומרגע חתימה על הסכם זה ועד לרגע העברת הבעלות על הרכב ומסירתו לקונה עבר הרכב תאונה ו/או ניזוק בדרך כלשהי כאשר היה ברשות המוכר, רשאי הקונה לבטל הסכם זה ולקבל את מלוא סכום המקדמה ששילם בחזרה.

6. המוכר מצהיר כי הרכב הנ"ל לא היה בתאונה שגרמה לרכב נזק משמעותי הכולל ירידת ערך של חברת הביטוח.

7. המוכר מצהיר בזאת כי ברכב לא קיימים פגמים למעט הליקויים ו/או הפגמים הבאים:

______________________________________________________________

ו/או הליקויים שפורטו בדו"ח בדיקת הרכב שנעשה ביום ______________________

במכון_____________________ והמצורף כמסמך לחוזה זה.

8. המוכר מצהיר כי הרכב הנ"ל נסע ____________ ק"מ , כמצוין במונה וכי הוא בעלים מס ____ של הרכב.

9. המוכר מצהיר שפרטי הרכב הנ"ל תואמים לאלה המופיעים ברשיון המקורי ובמשרד הרישוי.

10. תמורת הרכב הנ"ל ישלם הקונה סך של ____________ ש"ח.

ובמילים:________________________

בתשלומים הבאים : א. סך של _______________ עם חתימת הסכם זה.

ב. היתרה בסך של _________ ש"ח עם חתימת הצדדים על העברת הבעלות לידי הקונה.

11. במידה ואחד הצדדים יהיה מעוניין בביטול העיסקה יפצה הצד המבטל את הצד השני, בסכום של ________ שקלים.

12. הערות כלליות: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

ולראייה באו הצדדים על החתום :


המוכר: _________________ חתימה:____________ ת.ז:._________________

הקונה: _________________ חתימה:____________ ת.ז:._________________


* הסכם זה הוא דוגמה בלבד, וניתן לשנותו בהתאם לעסקה. כל המשתמש בו עושה זאת על אחריותו המלאה.

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 02 יוני 2009 17:56
 

מדריכים | כתיבת מדריך | בירקנשטוקמדריכים למחשב | הובלות | טיסות | מזרוניםאירועים | עסקים
מערכת omyguide אינה אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באחד מהמדריכים המוצגים באתר.
המדריכים באתר הם המלצה אישית של הכותב, והגולש לוקח על עצמו את מלוא האחריות בעת ביצוע הנאמר במדריך.
כל התמונות והסמלים המסחריים אשר באתר זה שייכים לבעלים החוקיים שלהם. כל שאר התוכן אשר נמצא באתר שייך על פי חוק לצוות האתר.
זכויות יוצרים © 2009 omyguide. כל הזכויות שמורות.

טלפון:

הובלות | אריחים מצוירים |סיורים בעברית בברלין | הורדת שירים מיוטיוב | תמ"א 38